Opening Week – Fall 2017


 Congo River Mini Golf Congo River Mini Golf Congo River Mini Golf Congo River Mini Golf Congo River Mini Golf Congo River Mini Golf Congo River Mini Golf Downtown Chicago Downtown Chicago Ark Encounter Trip Ark Encounter Trip